12.06.2011

Buku "Petunjuk yang Jelas, dalam Tafsir Surah al-Ikhlas"

Terkini: Buku "Petunjuk yang Jelas, dalam Tafsir Surah al-Ikhlas"
Buku ini disusun dalam menggabungkan dua manhaj tafsir yang utama iaitu tafsir bi al-ma'thur (penafsiran salaf) dan tafsir isyari (penafsiran ulama' sufi muktabar) dengan pendekatan mudah dan ringkas termasuk membahaskan isu-isu semasa dalam kerangka perbahasan makna-makna yang terkandung dalam surah al-Ikhlas.

Ia mempunyai dua bahagian. Bahagian pertama membahaskan tentang latar belakang penurunan surah al-ikhlas, kelebihan-kelebihan surah Al-Ikhlas berdasarkan hadis-hadis dan penerangan para ulama' serta amalan para salaf dan ulama' berkenaan surah al-ikhlas.

Bahagian kedua membahaskan tentang penjelasan dan tafsiran surah al-Ikhlas dengan gabungan dua manhaj utama yang disebutkan tadi (tafsir bi al-ma'thur dan tafsir isyari) yang merujuk kepada tiga buah kitab tafsir yang utama iaitu Tafsir al-Thabari, Mafatih al-Ghaib (Tafsir Imam al-Razi) dan Tafsir al-Bahr al-Madid (oleh Imam Ibn 'Ajibah). Ia turut memuatkan perbahasan tentang isu-isu semasa dalam konteks makna surah al-ikhlas.

Antara isu-isu yang turut dibahaskan adalah:

- Keistimewaan dan amalan terhadap Surah Al-Ikhlas.

- Asas-asas aqidah Islam iaitu Tauhid dan Tanzih.

- Penggunaan kalimah Allah.

- Perbahasan Ringkas tentang Kepincangan Pemisahan antara Tauhid Uluhiyyah dengan Tauhid Rububiyyah.

- Jawapan terhadap Kristianiti dan Usaha Membendung kristianisasi.

Dan sebagainya,

Ia boleh didapati dengan menghubungi Saudara Faiz (012-6949232) dan ustaz Anwar Muhammad (013-4380061)

No comments: