6.14.2009

Al-Fatihah kepada Al-Marhum Ad-Da'ieAl-Marhum Doktor Fathi Yakan
telah kembali ke hadrah Allah s.w.t..
Semoga Allah s.w.t. mencucuri rahmat ke atas roh beliau
dan membalasi usahanya dengan sebaik-baik ganjaran.

Amiin...

Al-Fatihah ila Hadrati Al-Marhum...

No comments: