1.17.2009

Seseorang Itu Mengikut TemannyaSeseorang Itu Mengikut Temannya

Peranan teman dan rakan adalah sangat penting dalam menentukan jenis seseorang itu. Rasulullah s.a.w. sentiasa mengingatkan hakikat ini dengan bersabda yang bermaksud:

"Seseorang itu mengikut agama temannya. Oleh yang demikian, hendaklah seseorang itu meneliti (memilih) sesiapa yang menjadi temannya". (Hadith Sahih)


Oleh yang demikian, seseorang yang inginkan sebuah kehidupan yang penuh bermakna, hendaklah mencari seorang teman yang dapat menyampaikan dirinya kepada sebuah makna kehidupan yang hakiki dan abadi.

Adapun bersahabat dengan golongan yang lalai daripada mengingati Allah s.w.t. dan lalai daripada menunaikan tanggungjawab kehambaan kepadaNya membawa kita kepada kelalaian jua. Hidup jika sekadar untuk kelalaian merupakan modal untuk mendapatkan kesengsaraan di akhirat kelak yang pasti datang.

Teman yang baik dan mengajak kita kepada Allah s.w.t. adalah teman yang akan bersama dengan kita di akhirat kelak dalam tautan persaudaraan kerana Allah s.w.t.. Adapun teman yang buruk dan sentiasa mengajak kita kepada kelalaian akan meninggalkan kita kesorangan dalam menghadapi kesusahan samada di dunia mahupun di akhirat kelak. Persahabatan tanpa dasar iman dan persaudaraan kerana Allah akan membawa kepada permusuhan dan penyesalan.

Rasulullah s.a.w. juga menjadi teman dan sahabat yang paling berperanan dalam membentuk peribadi para sahabat r.a. yang bersama-sama dengannya. Ini kerana, Rasulullah s.a.w. bukan sahaja berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dalam masa yang sama menyebarkan praktik akhlak terpuji tersebut kepada para sahabat Baginda di sekeliling Baginda s.a.w., dengan perkataan mahupun contoh perbuatan terutamanya.

Para sahabat r.a. yang sebelum itu tidak pernah mengenal realiti akhlak mulia kerana hidup dalam penuh warna kejahilan, setelahmana memeluk Islam dan ditarbiah di bawah bimbingan Rasulullah s.a.w., maka mereka mula mengenal suatu realiti yang lebih membahagiakan mereka, iaitulah sebuah kehidupan bermasyarakat yang dibina atas dasar keimanan dan kemurnian, sebuah konsep kehidupan yang jelas dan sempurna serta sebuah kehidupan yang abadi setelah kematian.

Mereka mula menghayati suatu peribadi yang tidak pernah mereka miliki sebelum kedatangan Islam, setalah mereka mula mencontohi akhlak Rasulullah s.a.w., lalu menterjemahkan perbuatan dan sabda Rasulullah s.a.w. dalam kehidupan mereka, barulah akhirnya mereka menemui kemuncak kebaikan dan kebahagiaan di dunia, iaitulah dengan menjalani kehidupan sebagai hamba Allah dengan menunaikan tugas kehambaan kepadaNya.
1.15.2009

Perkembangan Ilmu Pengetahuan: Ke Arah Menolak Cengkaman Sekularisme


Perkembangan Ilmu Sains: Dari Timur Ke Barat

Tamadun Islam awal melahirkan ramai ulama' dan ilmuan dalam segenap bidang ilmu pengetahuan. Ini kerana, agama Islam menyeru ke arah kesepaduan ilmu dengan tidak membezakan antara ilmu keagamaan dan keduniaan melainkan dalam bentuk peringkat-peringkat keutamaan semata-mata. Oleh kerana itu, cabang ilmu duniawi seperti ilmu Matematik, ilmu Sains, ilmu Astronomi, dan sebagainya merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh sesetengah individu dalam kalangan umat Islam.

Ilmu tersebut dikenali sebagai ilmu fardhu kifayah di mana jika tiada dalam kalangan umat Islam yang mempelajarinya, maka seluruh umat Islam akan dipertanggungjawabkan oleh Allah s.w.t. kerana tidak mempelajarinya. Oleh yang demikian, atas semangat menyahut seruan agama Islam ke arah kepentingan mempelajari ilmu fardhu kifayah, maka para ulama' Islam yang mempunyai asas dalam ilmu agama turut mendalami cabang ilmu yang lain seperti ilmu Sains, Astronomi, Matematik dan sebagainya.

Tradisi Ilmu dalam Islam secara bersepadu turut digambarkan dalam sunnah Rasulullah s.a.w. di mana ianya mengandungi unsur-unsur saintifik yang dapat disingkap pada zaman ini. Begitu juga dengan kitab suci Al-Qur'an yang mengandungi pelbagai saranan ke arah mengkaji alam ini dalam rangka untuk mengembangkan ilmu-ilmu keduniaan.


Ia juga kembali kepada fungsi utama manusia di dalam muka bumi ini iaitu untuk menjadi khalifah Allah dalam memakmurkan bumi ini sebaiknya, dalam konteks merealisasikan kehambaan diri kepada Allah s.w.t..

Antara nilai terpenting dalam tradisi ilmu umat Islam bersifat holistik di mana ilmu pengetahuan berkembang sejajar dengan perkembangan bidang keagamaan. Tokoh-tokoh ilmuan dan akedemik juga dalam masa yang sama merupakan tokoh agama yang mempunyai ilmu agama yang mendalam.

Antara ulama' terawal yang terkenal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah Ibn Sina (370 H). Beliau adalah seorang tokoh yang mahir dalam ilmu agama dalam masa yang sama juga sangat mahir dalam bidang kedoktoran dan falsafah sehingga menjadi rujukan ilmuan Barat sehingga hari ini.

Kemudian, seorang tokoh yang agung bergelar Hujjatul Islam, iaitulah Abu Hamid Muhamad bin Muhammad Al-Ghazali r.a. (45-505 H), turut berperanan besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam banyak bidang. Beliau seorang ulama' Islam yang agung, terkenal keilmuannya dalam bidang aqidah Islam, fiqh Islam dan tasawwuf Islam, dalam masa yang sama juga terkenal keilmuannya dalam bidang falsafah, Sains dan Matematik.

Di samping kedua ilmuan tersebut, rama lagi para ilmuan Islam yang terlibat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti Al-Biruni (973-1408M) yang mengembangkan ilmu Astronomi, Al-Farabi (870-950M) yang mengembangkan ilmu Falsafah dan Sains, , Ibn Hayyan (721-815M) yang berperanan dalam mengkaji ilmu Kimia dan sebagainya serta Al-Khawarizmi (770-840M) yang sangat berperanan dalam mengembangkan ilmu Matematik.

Sifat ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam bersifat bersepadu, antara wahyu dan akal. Sehinggakan, hujah kebenaran aqidah Islam dapat disusun secara logik berdasarkan sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dikembangkan oleh para ulama' Islam dari kalangan Al-Asya'irah dan Al-Maturidiyyah. Para ilmuan bukan Islam turut tidak mampu mematahkan hujah logik dalam bab ketuhanan agama Islam yang disusun oleh para ulama' Al-Asya'irah dan Al-Maturidiyyah yang merupakan golongan ahlus-sunnah wal jamaah.

Adapun masyarakat Barat, mereka bermula dengan mengembangkan ilmu pengetahuan secara terpisah daripada aspek aqidah dan ketuhanan. Bagi para ahli falsafah Greek pada ketika itu, ilmu falsafah adalah alternatif bagi menyaingi pengaruh golongan agamawan yang menjaja fahaman karut atas nama keagamaan. Akhirnya, para ahli falsafah Greek seolah-olah memulakan agenda Sekularisme itu sendiri.

Bermula dari Socrates, kemudian diteruskan oleh Plato dengan falsafah Idealismenya (falsafah ini cuba diketengahkan oleh Saudara Harun Yahya yang pada hakikatnya bercanggah dengan aqidah Islam yang murni), seterusnya dimajukan oleh muridnya iaitulah Aristotle, tradisi ilmu bagi ahli falsafah Greek hanyalah semata-mata bergantung kepada akal tanpa suluhan daripada wahyu dari Tuhan.

Ini menyebabkan timbulnya falsafah-falsafah yang saling bercanggahan khususnya dalam membicarakan tentang bab hakikat ketuhanan dan hakikat kehidupan.

Namun dari suatu sudut yang berbeza, Aristotle mempunyai sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan kerana berjaya menyusun ilmu Mantik (Logik) secara asasnya.

Sejak Rom mengambil alih pemerintahan dunia Barat khususnya, ilmu pengetahuan berkembang secara perlahan. Berlaku pertembungan antara golongan ilmuan yang tidak mengamalkan amalan keagamaan dengan golongan Yahudi yang bernaung di bawah pemerintahan Rom, yang mengamalkan amalan keagamaan namun tidak terlibat dalam urusan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Pada tahun 313 M, perkembangan ilmu pengetahuan di Barat semakin terbantut kerana berlakunya konflik mengenai ketuhanan Nabi Isa oleh pihak gereja.

Sepanjang zaman Pertengahan di Eropah, yang dikatakan bermula sejak kejatuhan Rom Barat pada tahun 476 M hingga kejatuhan Constantinople pada tahun 1453 di tangan Turki Uthmaniyah, dunia Barat terus mengalami zaman kegelapan (Dark Ages) dalam segenap segi. Ketika itulah bangsa Yahudi memperluaskan kekuasaan ekonomi mereka di tengah-tengah masyarakat Barat yang serba jahil.

Namun, pada permulaan era “Kecerahan” (Enligtenment), masyarakat Barat mula mempelajari ilmu-ilmu keduniaan. Walaupun pada mulanya mendapat tentangan yang hebat dari golongan agama (gereja), namun, akhirnya, ilmu pengetahuan meresap ke dalam masyarakat Barat. Ilmu pengetahuan tersebut diambil dari dunia Islam.

Oleh kerana ilmu pengetahuan tersebut diambil dari dunia Islam, maka, ilmu pengetahuan tersebut bersifat bersepadu dengan agama. Ini kerana, matlamat akhir dari ilmu pengetahuan dalam konsep Islam ialah, mengenal dan mengakui kewujudan Allah s.w.t. sebagai Tuhan yang Maha Pencipta.

Dalam tradisi Islam, setiap ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia akhirnya membawa mereka kepada ma’rifatullah (mengenal Allah s.w.t.). Contohnya, kecekapan dan kesempurnaan sistem cakerawala menunjukkan ada suatu kuasa yang mentadbir alam ini dengan sempurna. Ini kerana, alam yang sistemetik ini mustahil terjadi dengan sendirinya. Ini kerana, kebetulan tidak dapat mencipta sesuatu yang sistemetik. Ini akhirnya membawa kepada merasai kewujudan Allah s.w.t. sebagai Tuhan yang mentadbir akan seluruh alam yang serba teratur ini.

Namun, setelah berlaku pelbagai reformasi dan revolusi di negara-negara Barat, seperti di Jerman, Spanyol, Itali dan England, para intelektual Barat mula melancarkan gerakan Sekulrisasi Ilmu Pengetahuan (Secularization of Knowladge). Hakikatnya, di sebalik setiap reformasi dan revolusi di Barat, di dalangi oleh tokoh-tokoh Yahudi. Mereka mula menyusun agenda untuk memisahkan ilmu pengetahuan dari agama dan ketuhanan.

Tujuan para ilmuan Barat cuba memisahkan ilmu pengetahuan daripada bidang agama dan ketuhanan kerana mereka tersiksa dengan pengaruh golongan gereja yang mengongkong golongan ilmuan daripada melakukan penyelidikan ilmiah, kerana dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, segala ajaran dongengan pihak gereja akan terdedah. Dalam erti kata yang lain, secara falsafahnya, pergolakkan yang berlaku diantara ilmu pengetahuan dan agama Barat (agama Kristian) adalah kerana ilmu pengetahuan yang dipegang oleh umat Kristian yang didominasi oleh para paderi diambil dari pengetahuan Yunani.

Contoh yang paling ketara ialah dalam bidang astronomi. Di mana, tokoh-tokoh agama Kristian berpegang kepada pandangan Aristotle dan Ptolemy di mana bumi merupakan pusat cakerawala (geosentrik). (Dr. Abdul Rahman, Tradisi Falsafah Ilmu, hlmn 30)

Dalam masa itu, muncul di Poland, seorang ahli astronomi yang masyhur iaitu Copernicus (1473-1543 M), yang menggugat teori geosentrik yang di pegang oleh masyarakat Kristian dan doktrin agama Kristian itu sendiri. Copernicus memperkenalkan teori heliosentrik yang menegaskan bahawa matahari merupakan pusat cakerawala. Pada hakikatnya, fakta tersebut telahpun dikemukakan oleh Al-Biruni sebelum Copernicus memperkenalkannya. (ibid)

Dalam rasionalisme dan sekularisme alam misalnya, revolusi Copernicus dalam bidang fizik menjadi kemuncaknya, di mana desentralisasi bumi di cakerawala menibulkan anjakan paradigma masyarakat Barat. (Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, Islam dan Sekularisme, Penerbit Pustaka, Bandung 1981, hlmn 47)

Fakta ini semakin menggugat institusi gereja Kristian apabila muncul setelah itu, seorang ahli astronomi dan metametik iaitu Galio Galilie (1564-1642 M), yang membuktikan bahawa mataharilah yang menjadi pusat cakerawala, sesuai dengan pandagan Al-Biruni dan Copernicus. (ibid)

Selain itu, muncul juga ahli-ahli falsafah yang mencabar doktrin-doktrin agama Kristian. Di antaranya adalah Francis Becon (1561-1626) dan Renes Descartes (1596-1650). Becon menekankan pembangunan tamadun sesuatu bangsa dengan berteraskan kemajuan sains semata-mata, yang cuba dihalang oleh ahli agama Kristian pada masa itu. (ibid/31)

Descartes pula, yang digelar sebagai bapa falsafah moden dunia Barat, terkenal dengan falsafah keraguannya yang akhirnya melahirkan anjakan paradigma di kalangan masyarakat Kristian Barat. Descartes dikatakan mengambil falsafah keraguan tersebut dari Imam Al-Ghazali r.h.l.. (ibid)

Isaac Newton juga, disebalik kemasyhurannya dalam bidang optik dan matematik, telah membuka pintu keluar dari konsep keagamaan dengan falsafah naturalismenya yang mendakwa bahawa, Tuhan hanyalah pencipta pertama alam semesta dan membiarkan alam semesta bergerak sendiri tanpa campur tangan Tuhan lagi.

Bertolak daripada itulah, para ilmuan Barat berusaha memisahkan bidang ilmu pengetahuan daripada cengkaman pihak gereja lalu berusaha dengan pelbagai cara untuk memastikan mereka terasing daripada pengaruh pihak gereja Kristian pada ketika itu. Maka timbullah pelbagai pergerakan yang berusaha untuk melenyapkan pengaruh dan peranan agama dalam kehidupan.

Ideologi asas yang menjadi nadi pergerakan mereka adalah fahaman Sekularisme. Dari ideologi Sekularisme inilah, akhirnya, melahirkan ideologi-ideologi yang bersifat anti-agama seperti Materialisme, Rasionalisme, Pragmatisme, Marxisme, Komunisme, Humanisme, dan sebagainya.

Hal tersebut berlaku sejajar dengan gerakan Renaissance (dilahirkan) pada abad ke-15 di Itali. Ia didalangi oleh tokoh-tokoh Yahudi seperti Leonardo da Vinci. Kemudian berlaku Gerakan Reformasi dapa abad ke 16 yang melahirkan mazhab Protestant di dalam agama Kristian yang juga di dalangi oleh orang-orang Yahudi seperti Martin Luther (1483-1546) dan John Calvin (1509-1564) (Dr Abdul Rahman, Tradisi Falsafah Ilmu, hlmn 29)

Setelah itu, dari abad ke-17 sehingga abad ke-19, berlakunya zaman kecerahan (Enlightenment) dunia Barat. (Syed Muhammad Al-Naquib, op cit, 48)

Perkembangan Ilmu Pengetahuan di Zaman Moden

Apa yang jelas, orang-orang Yahudilah yang menjadi dalang bagi merosakkan sesebuah tamadun manusia. Mereka telahpun berjaya menjatuhkan peranan dan pengaruh gereja Kristian dalam tamadun Barat. Kini, setelah kejatuhan Kerajaan Islam Uthmaniyyah di Turki, tamadun Barat menjadi sumber rujukan utama bagi ilmu pengetahuan. Padahal, ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah milik umat Islam suatu ketika dahulu.

Kerajaan Islam Uthmaniyyah yang merupakan benteng terakhir bagi tradisi pengembangan ilmu pengetahuan bagi umat Islam iaitu secara bersepadu sudahpun musnah. Akhirnya, tamadun Barat menjaja ilmu pengetahuan versi mereka dalam pelbagai bidang keduniaan.

Nilai ilmu pengetahuan yang mereka jaja adalah bersifat Sekular, iaitu menjauhkan seseorang daripada keimanan kepada Tuhan, sedangkan nilai ilmu agama yang menjadi tradisi Islam adalah mendekatkan seseorang kepada keimanan kepada Allah s.w.t..

Disebalik berlakunya pertembungan ilmu pengetahuan dengan agama, di dunia Barat, berlakunya proses sekularisasi secara tidak langsung. Ianya bukanlah suatu yang kebetulan, tetapi sebaliknya telahpun dirancang oleh golongan Yahudi. (Dr. Abdul Rahman: 34)

Diantara organisasi-organisasi Yahudi yang terlibat dalam agenda Sekularisasi Ilmu adalah, The Rosicrucian, The Royal Society of London, Freemason dan Illmuminati. Organisasi-organisasi tersebut memainkan peranan yang sangat penting dalam menjayakan agenda Sekularisasi Ilmu Pengetahuan.

Diantara yang terkemuka ialah Kumpulan Rosy Cross yang bergerak secara rahsia sebagai “Invisible College” (Kolej Lutsinar). Diantara anggotanya yang terkemuka adalah Francis Becon dan Isaac Newton, yang telah banyak menyumbang dalam proses Sekularisasi Ilmu Pengetahuan. (ibid).

Sehingga hari ini, ilmu-ilmu keduniaan penuh dengan keraguan walaupun mereka menamakanya sebagai fakta. Falsafah Darwinisme, teori Evolusi dan sebagainya sangat kuat menunjang dalam ilmu Sains di Barat, bahkan turut disebarkan secara meluas samada dalam bentuk filem-filem mahupun dalam sistem pembelajaran.

Mungkin ramai orang tidak memahami falsafah-falsafah di sebalik sebahagian filem-filem dari Barat. Ada sebahagiannya cuba mempromosikan fahaman Darwinisme dan teori Evolusi seperti dalam filem x-men, spider-man dan sebagainya yang menerapkan nilai-nilai evolusi yang membawa kepada kesempurnaan dari kecacatan DNA yang berlaku. Ini bagi membela teori evolusi yang kononnya manusia suatu ketika dahulu berasal dari beruk, namun setelah berlakunya kecacatan DNA, ia mengalami evolusi ke arah makhluk yang lebih sempurna iaitulah manusia.

Malangnya, atas nama hiburan, muncul juga filem versi menyokong evolusi Darwin seperti filem Cicak-Man samada ianya kerana kejahilan terhadap nilai filem-filem tersebut ataupun sebaliknya.

Begitu juga dengan filem-filem yang lain yang membawa kepada nilai anti-agama yang cukup banyak dalam pasaran dunia hiburan yang dibawa daripada dunia Barat.

Lebih malang lagi, saluran-saluran television dari Barat yang sepatutnya mengajarkan ilmu Sains secara fakta turut mempromosikan idea Darwinisme dan teori evolusi ini. Ini sungguh merosakkan nilai-nilai keagamaan terutamanya dalam kalangan umat Islam.

Kebangkitan Umat Islam dalam Menghadapi Ancaman Sekularisme

Tidak dinafikan, ramai dari kalangan tokoh-tokoh ilmuan Islam yang bangkit untuk melawan arus Sekularisme ini. Ada dalam kalangan ulama' Islam yang menyeru ke arah tradisi ilmu yang bersepadu kerana ianya merupakan nadi kebangkitan semula umat Islam melalui kemajuan ilmu pengetahuan.

Ada juga dari kalangan ilmuan Islam menyeru ke arah agenda Islamisasi Ilmu Pengetahuan, samada ianya versi Dr. Syed Muhammad An-Naquib Al-Attas (dan ISTAC) mahupun versi Dr. Ismail Raji Al-Faruqi.

Dalam lapangan yang lain, ilmu tafsir ilmi (tafsir secara saintifik) muncul secara pesat yang dipopularkan oleh Dr. Zaghlul (dari Mesir), Dr. Zakir Naik dalam dakwah-dakwahnya, serta ahli falsafah Islam terkini, Adnan Octar atau Harun Yahya.

Namun, sejauh mana keberkesanan kebangkitan umat Islam dalam menghadapi ancaman Sekularisme ini, sedangkan fahaman Sekularisme itu sendiri sudah mendasari metodologi pembelajaran dalam universiti-universiti? Bermula dengan agenda pemansuhan sistem talaqqi bersanad, sehinggalah kelemahan bidang tarbiah ruhiyyah (penyucian jiwa) dalam kampus-kampus moden ini, maka usaha untuk melawan arus Sekularisme memang suatu yang sukar dilaksanakan kerana tradisi pembelajaran Islam sudah semakin dipinggirkan.

Sistem talaqqi secara bersanad hanya dapat dikesan kewujudannya dalam sistem pengajian pondok (di Nusantara), ribat-ribat (di dunia Arab) dan di masjid-masjid semata-mata. Ianya suatu yang amat mengancam keutuhan jati diri umat Islam itu sendiri, sehingga bukan sahaja dari sudut politik, Barat menjadi kiblat mereka, tetapi dari sudut pembelajaran dan pendidikan juga, Barat menjadi guru mereka.

Para ilmuan Islam dalam pelbagai lapangan dan bidang ilmu pengetahuan duniawi perlulah menanamkan semangat Islami yang asal dalam diri mereka, iaitu dia mempelajari ilmu pengetahuan kerana ianya merupakan tanggungjawab yang Allah s.w.t. berikan ke atasnya, bukan semata-mata kerana ingin mendapatkan segulung sijil.

Bahkan, mereka juga perlu berani mencabar kajian-kajian Barat kerana para ilmuan Barat melakukan kajian mereka secara cacat iaitu semata-mata bergantung kepada akal, tanpa berdasarkan suluhan wahyu daripada Allah s.w.t., sedangkan kita selaku umat Islam mempunyai aspek wahyu sebagai sumber ilmu dan perkembangan akal kita. Ilmu yang diambil daripada Barat sebenarnya bukanlah suatu yang boleh diterima secara mentah-mentah tetapi perlulah dinilai semula dengan kajian berdasarkan tradisi Islam zaman lampau.

Kata guru saya, agenda Islamisasi Ilmu Pengetahuan atau apapun namanya, bukan sekadar menempelkan ilmu pengetahuan yang diambil daripada Barat secara mentah-mentah kepada nas-nas Al-Qur'an, As-Sunnah dan nas keagamaan, tetapi melakukan kajian semula bagi menilai kebenaran maklumat-maklumat yang disampaikan oleh Barat kepada kita dengan berpandukan intipati ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini kerana, dalam ilmu Sains di Barat sendiri, perkembangan ilmu tersebut berkembang secara waham, yang mana kadang-kala yang dikatakan fakta itu pada hakikatnya bukanlah suatu fakta.

Kita yakin bahawasanya musuh-musuh Islam sentiasa memusuhi umat Islam dan tidak pernah redha dengan umat Islam, lalu mengapakah tidak timbul keraguan di hati kita tentang maklumat-maklumat yang disampaikan oleh barat kepada dunia Islam? Dalam agenda musuh-musuh Islam daripada Barat dalam memusuhi Islam secara menyebarkan falsafah-falsafah yang menyesatkan, tidak mustahil juga mereka memusuhi Islam secara menyebarkan maklumat-maklumat yang bercanggah dengan realiti.

Bahkan, antara agenda buruk Barat adalah dengan menggalakkan mereka yang tidak mempunyai keahlian dan ilmu yang mendalam dalam bidang agama untuk bercakap tentang agama. Ini suatu gejala yang sangat merosakkan umat Islam itu sendiri. Ini natijah daripada terpinggirnya tradisi proses pembelajaran secara bertalaqqi dan bersanad. Akhirnya, semua orang berkata apa sahaja yang ingin dikatakannya.

Umat Islam perlulah peka dalam memartabatkan semula tamadun Islam dengan memastikan kepompong Sekularisme dipecahkan daripada terus mencengkam tradisi ilmu dalam umat Islam.

Semoga Allah s.w.t. menjaga umat Islam dan terus membela umat Islam daripada ancaman para musuh Islam. Amin…

Wallahu a'lam…

Al-Faqir ila Rabbihi Al-Jalil

Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaludin Al-Azhari

'AmalahuLlahu bi AltofiHi Al-KhofiyyahResepi Kelazatan Iman...

Sejenak jika diperhatikan, dalam segenap hembusan nafas yang dihiasi dengan zikir kepada Tuhan, pasti akan dapatkan kepastian, bahawasanya DIALAH TUHAN yang Maha Menciptakan. Dalam setiap ingatan dan ucapan puji-pujian, kepada Dia yang sentiasa mencurahkan segala kenikmatan, pasti dapat kita rasai nikmat kemanisan iman, seperti yang disabdakan oleh Nabi Junjungan s.a.w., Muhammad penghulu dari Bani Adnan.

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

Tiga perkara di mana sesiapa mempunyainya, maka dengannya (tiga perkara tersebut) dia akan merasai kemanisan iman.

(Pertama): seseorang itu menjadikan ALLAH dan RasulNya sebagai yang paling dicintainya,

(Kedua): tidak mencintai seseorang melainkan keranaNya

(Ketiga): dan membenci untuk kembali kekufuran sepertimana dia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam neraka.
"

Kemanisan iman itu pada keterikatan hati denganNya, tanpa sebarang pengkhianatan terhadap cintaNya kepada kita. Iaitu, seseorang itu menjadikan ALLAH dan RasulNya sebagai yang paling dicintainya, tidak mencintai selainNya melainkan keranaNya dan membenci untuk kembali kekufuran sepertimana dia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam neraka. Hadith ini merupakan hadith sahih (diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim). Terkandung di dalamnya banyak rahsia kebahagiaan dan kecintaan.Kemanisan Iman

Seseorang yang dalam keadaan sakit, demam dan sebagainya, pasti terkadang akan melalui suatu keadaan di mana dia tidak lalu untuk makan dan minum, biarpun hidangan di hadapannya adalah hidangan kegemarannya, daripada sebuah restoran lima bintang. Dia tidak lalu makan dan minum bukan kerana ketiadaan kelazatan daripada makanan tersebut, kerana orang lain dapat menikmatinya, bahkan, ianya merupakan hidangan yang dihidang daripada sebuah restoran lima bintang yang diakui kelazatan masakannya.

Di mana punca orang sakit itu tidak dapat menikmati kelazatan makanan tersebut? Ia berpunca daripada kelemahan dan masalah deria rasanya yang disebabkan oleh sakit dalam dirinya sendiri. Maka, sakit yang dalam dirinya, menjadi punca menyebabkan dia terhijab daripada kelazatan makanan yang sudah sememangnya lazat tersebut.

Begitu juga halnya dengan iman, dalam bahasa kiasan. Iman merupakan sesuatu yang terkandung di dalamnya penuh kenikmatan dan kelazatan serta kemanisan. Iman ialah, suatu keyakinan yang kukuh dalam hati, tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w., yang mana, amalan adalah buah atau tanda keimanan tersebut.

Dalam hal ini, Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadith Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Saidina Umar r.a maksudnya:

Telah berkata pemuda tersebut (iaitu Jibril): "Maka khabarkan kepadaku tentang iman".

Rasulullah s.a.w. menjawab: " (Iman itu) ialah kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul-rasul, Hari Akhirat dan beriman pula dengan ketentuanNya baik dan buruk…" (hadith riwayat Imam Muslim).

Di sebalik setiap keimanan tersebut, terkandung lautan kemanisan dan kelazatan yang hanya dikecapi oleh mereka yang mempunyai "deria" yang cukup sihat untuk merasainya. "Deria" tersebut ialah hati yang sihat (salim).

Seseorang yang terhijab dengan nafsunya, terhijab dengan dunia dan ternoda hatinya dengan noda-noda maksiat, maka hatinya yang sakit tersebut tidak dapat mengecapi kemanisan keimanannya kepada Allah s.w.t..

Oleh kerana itulah, ramai orang yang mengakui mempercayai Allah dan Rasulullah s.a.w., namun masih gagal mengecapi kemanisan daripada keimanan mereka. Akhiranya, ada yang merungut dalam kehidupan ini, ada yang putus asa, ada yang menzahirkan rasa tidak menghayati "rasa kewujudan Tuhan" dan sebagainya.

Ini lahir daripada hati mereka yang tidak dapat mengecapi kemanisan iman mereka sendiri. Antara kemanisan-kemanisan iman adalah, seseorang terasa diri diawasi oleh Allah s.w.t., terasa Allah s.w.t. sentiasa bersamaNya, rasa kewujudan dan kehadiran Allah s.w.t. dalam hidupnya, rasa kasih sayang Allah s.w.t. dalam setiap ketentuanNya, faham kehidupan ini dengan makna yang sempurna dan luas, faham syariat ini dengan makna yang tinggi, faham kehambaan diri yang sebenar dan sebagainya. Itulah antara kemanisan iman yang mana, jika hati seseorang tidak bersih daripada hijab-hijab makhluk, kebendaan, dan tidak sembuh daripada penyakit maksiat yang berterusan, maka ia tidak dapat mengecapinya (kemanisan iman tersebut).

Tanpa kemanisan iman, seseorang tidak mampu berinteraksi dengan dirinya secara jujur dan tulus, kerana menilai dirinya selain daripada apa yang ditentukan oleh Allah s.w.t. ke atasnya (iaitu nilai kehambaan), tidak mampu berinteraksi dengan kehidupannya sendiri secara luas dan lapang, kerana dicengkam belenggu kebendaan yang menyempitkan, dan tidak mampu berinteraksi dengan Allah s.w.t. melalui kehidupan, kerana dihijab oleh makhluk dan nafsu dirinya sendiri daripada Allah s.w.t..

Tanpa kemanisan iman, seseorang itu akan terus hidup dalam kebingungan, mencari bahagia palsu yang pada hakikatnya sebuah kecelakaan dan terus menderita dalam cuba mengenali erti kehidupan.

ALLAH dan RasulNya: Kekasih-kekasih Teragung

Rasulullah s.a.w. ialah utusan Allah s.w.t. kepada seluruh manusia. Oleh yang demikian, Rasulullah s.a.w. ialah jalan bagi manusia untuk sampai kepada Allah s.w.t., iaitu melalui ketaatan kepada Baginda s.a.w.. Ketaatan kepada Baginda s.a.w. justeru merupakan ketaatan kepada Allah s.w.t., demikian yang dijelaskan dalam pelbagai ayat Al-Qur'an.

Kita mencintai Rasulullah s.a.w. kerana mengikut perintah Allah s.w.t. yang menyuruh kita mencintai Rasulullah s.a.w., bahkan melebihkan Rasulullah s.a.w. dalam cinta kita, berbanding makhluk yang lain. Kita mencintai Rasulullah s.a.w. kerana kita mencontohi Allah s.w.t. yang turut mencintai Rasulullah s.a.w. dan menjadikan Rasulullah s.a.w. sebagai KekasihNya yang teragung. Jadi, kita perlulah juga mencintai Rasulullah s.a.w. sebagai kekasih kita yang teragung selepas Allah s.w.t., kerana Allah s.w.t. menjadikan Baginda s.a.w. sebagai KekasihNya yang teragung.

Rasulullah s.a.w. bersabda:

أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله إياي

"Cintailah Allah s.w.t. kerana Dia telah mengurniakan kepadamu dengan kehendakNya, akan nikmat-nikmatNya, dan cintailah daku dengan sebab Allah s.w.t. mencintai daku" (Hadith riwayat At-Tirmizi)

Oleh yang demikian, cinta kita kepada Allah s.w.t. adalah cinta yang paling tinggi kerana Dia telah menganugerahkan kepada kita pelbagai nikmatNya, termasuklah perasaan cinta kita itu sendiri, dan sebagainya. Kalau bukan Allah s.w.t. yang menciptakan ibu dan ayah kita, maka kita tidak akan dapat pernah mencintai mereka. Kalau bukan Allah s.w.t. yang menciptakan isteri atau suami kita, maka kita tidak akan dapat mencintai mereka. Kalau bukan Allah s.w.t. menciptakan diri kita, kita tidak akan dapat mencintai diri kita sama sekali. Kalau bukan Allah s.w.t. yang menciptakan perasaan cinta kita, kita tidak akan dapat sama sekali mencintai apa yang kita cintai selama ini.

Dialah di sebalik cinta kita. Oleh itu, cintailah Dia melebihi segala-galanya, kerana tanpaNya, siapalah kita dan dari mana cinta kita datang?

Cintailah Rasulullah s.a.w. sebagai yang paling tinggi dari kalangan makhluk-makhlukNya. Ini kerana, Allah s.w.t. juga mencintai Rasulullah s.a.w. melebihi makhluk-makhlukNya yang lain. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak menjadikan Rasulullah s.a.w. lebih dicintai daripada dirinya sendiri dan lebih daripada makhluk-makhluk yang lain (hadith sahih). Kalau tanpa menjadikan Baginda s.a.w. sebagai paling dicintai dari kalangan makhlukNya pun membawa kepada "tidak sempurna iman seseorang", maka bagaimana dia dapat mengecapi kemanisan iman, sedangkan imannya tidak sempurna?

Cinta Allah s.w.t. dan cinta Rasul s.a.w. merupakan saling berkait rapat. Seseorang yang mencintai Allah s.w.t. tanpa mencintai Rasulullah s.a.w. bererti imannya telah kurang dan tidak diterima cintanya oleh Allah s.w.t.. Barangsiapa yang mencintai Rasulullah s.a.w. tanpa mencintai Allah s.w.t., maka cintanya juga tidak bermakna dan tidak membawa manfaat kepada dirinya sendiri. Adapun sesiapa yang mencintai kedua-duanya, dan menjadikan kedua-duanya merupakan cinta paling tinggi dalam hatinya, maka dialah orang yang mendapat kemanisan iman. Hakikatnya, Allah s.w.t. mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah s.a.w. dengan kehendakNya, dan Rasulullah s.a.w. juga mencintai apa yang dicintai oleh Allah s.w.t. dengan ketentuanNya juga.

Ukuran cinta adalah pada ketaatan. Seseorang yang sangat mencintai Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. pasti akan mentaati kedua-duanya. Seseorang yang mengutamakan kedua-duanya dalam kecintaan, pasti mengutamakan kedua-duanya dalam ketaatan.

Mencintai Makhluk hanya Kerana Allah

Inilah ukuran seseorang yang sememangnya mencintai Allah s.w.t., iaitu tidak mencintai selain Allah s.w.t. melainkan hanya kerana Allah s.w.t., begitu jugalah cintanya kepada Rasulullah s.a.w., iaitu kerana Allah s.w.t..

Sesiapa yang mencintai selain Allah s.w.t. kerana Allah s.w.t., maka cintanya pada sesama makhluk adalah denganNya (dengan bantuanNya). Sesiapa yang mencintai selain Allah s.w.t. kerana selain Allah s.w.t., maka cintanya pada sesama makhluk adalah adalah dengan nafsu dirinya sendiri, yang membuatkan dirinya semakin jauh daripada Tuhannya, dan membuatkan hatinya semakin sakit dengan penyakit kelalaian daripada mengingatiNya.

Dua orang yang saling mengasihi kerana Allah s.w.t. akan dinaungi oleh Allah s.w.t. di Akhirat kelak. Sabda Nabi s.a.w. maksudnya:

Sesiungguhnya Allah s.w.t. berfirman pada hari Kiamat kelak: "Manakah golongan yang saling cintai mencitai sesana dengan (sebab) keagunganNya. Hari ini Aku akan naugi mereka pada naunganKu pada hari yang tiada naungan padanya" (hadith riwayat Imam Muslim)

Hadith ini menceritakan tentang golongan orang-orang yang saling berkasih sayang kerana Allah s.w.t.. Maksud saling berkasih sayang kerana Allah s.w.t. adalah, matlamat hubungan samada ukhuwwah, kekeluargaan mahupun rumahtangga adalah demi meraih redha Allah s.w.t. daripada jalinan-jalinan sesama makhluk tersebut.

Membenci Kekufuran

Seseorang yang telah diberi kesedaran oleh Allah s.w.t. untuk kembali kepada rahmatNya, dengan kembali kepada ketaatan kepadaNya, perlulah menyedari bahawasanya, kesedaran dan penyesalan tersebut adalah suatu anugerah yang tidak boleh disia-siakannya, kerana kemungkinan ianya datang cuma sekali sahaja.

Seseorang yang telah menjalani jalan kehidupan penuh ketaatan, dalam merealisasikan kehambaan dirinya kepadaNya, dalam konteks hubungan kecintaan kepada Allah s.w.t. dan RasulNya s.a.w., maka dia perlulah beristiqamah dalam amalan ketaatannya, dan sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan sedikit demi sedikit ketaatannya kepada Allah s.w.t., seterusnya membawa kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan kehambaan kepadaNya.

Istiqomah dalam amal ketaatan adalah sebesar-besar kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah s.w.t. kepada para hamba-hambaNya. Berusahalah untuk menjaga amal ketaatan dan beristiqomah dalam ketaatan. Amal yang sedikit itu jika disertai dengan istiqomah, maka ianya suatu ketaatan yang agung di sisi Allah s.w.t., kerana istiqomah dalam amalan adalah antara simbol kejujuran seseorang dalam kehambaan kepadaNya.

Sabda Rasulullah s.a.w.:

أحب الأعمال إلى الله، أدومها وإن قل

Maksudnya:

"Amalan yang paling dikasihi di sisi Allah s.w.t. adalah amalan yang paling berkekalan (sentiasa atau istiqomah di dalamnya), walaupun sedikit…" (Muttafaqun 'alaih).

Pintu untuk mencapai istiqomah adalah, seseorang itu benci untuk kembali kepada kekufuran setelah diberi hidayah. Inilah yang diajarkan dalam hadith tersebut.

Adapun jalan untuk mencapai rasa benci terhadap kekufuran adalah, dengan rasa gerun terhadap neraka lalu berusaha untuk menjauhinya. Jalan untuk menjauhi neraka adalah dengan menjauhi kekufuran. Neraka adalah suatu tempat siksaan yang tiada bandingan kedahsyatannya di dunia. Ia suatu simbol bagi kemurkaan Allah s.w.t..

Inilah antara jalan untuk mencapai kemanisan iman seperti yang digariskan oleh Nabi Junjungan, penghulu segala jin dan insan, Rasulullah s.a.w. yang diturunkan ke atasnya akan Al-Qur'an. Semoga Allah s.w.t. menganugerahkan kepada kita akan kemanisan iman. Semoga Allah s.w.t. membantu kita dalam menujuNya…

Amin…

Wallahu a'lam

Al-Faqir ila Rabbihi Al-Qawiy Al-Jalil

Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaludin Al-RaziMengapa Bersedih?


Mengapa Bersedih?


Duhai teman seperjalanan, di sepanjang jalan kehidupan. Mengapa kita perlu berduka, kala ketentuan mengunjung tiba? Mengapa kita perlu bersedih, kala dirimu ingin dikasih? Perjalanan ini, suatu pembuktian. Kehidupan ini, suatu komunikasi. Kemunikasi antara sang hamba dengan Ilahi.

Manusia sering gundah, resah, gelisah dan bermacam-macam lagi kerenah, takkala dikunjungi oleh ketentuan Allah s.w.t.. Kala kita diuji dengan bebanan kehidupan, mengapa kita sering melupakan Dia yang menurunkan ujian? Mengapa kita terpaku khayal dalam tempurung ketentuan?Duhai teman seperjuangan di sepanjang perjalanan kehidupan. Manusia bersedih kerana tidak melihat bebanan kehidupan sebagai simbol kasih. Manusia bersedih takkala dilanda musibah, kerana tidak melihat di sebaliknya wujud Allah yang Maha Pemurah.

Bahkan, manusia mudah kecewa dalam kehidupan, kerana tidak melihat dalam diri adanya unsur kehambaan. Manusia mudah lalai dalam kesenangan, kerana tidak melihat dalam usianya, ada tempoh kesudahan. Manusia yang semacam ini, sering berputar antara lalai dan kecewa. Pada hakikatnya, mereka sentiasa resah dalam suka dan duka.
Takkala mendapat kesenangan yang membuatkannya gembira dan suka, dia sentiasa resah jika kesenangannya hilang serta-merta. Dia takut nikmat yang dimilikinya dicuri, didengki dan dikhianati insan-insan di sekelilingnya. Takkala dia mendapat musibah, dia juga resah, kerana terasa dibebani oleh musibah. Ketika dalam kesenangan pun resah, dalam kesusahan pun resah juga?

Adakah manusia diciptakan hanya sekadar untuk resah, dalam senang mahupun susah?
Duhai teman. Hidup ini tidak seresah yang disangkakan. Hidup ini tidak perlu bersedih dalam menghadapi ketentuan dalam kehidupan. Demi sesungguhnya, ketentuan dalam kehidupan, tidak hadir tanpa sebarang maksud yang penuh berharga. Demi sesungguhnya, apa yang dikau kecapi dalam segenap kehidupanmu, bukan tiada makna dan tidaklah sia-sia.

Jangan pandang pada ketentuannya. Jangan pandang pada musibahnya. Jangan pandang apa yang dihadapi. Susah mahupun senang, semuanya dari Ilahi. Semuanya ada maksud yang tersembunyi, sekiranya dikau mengerti.

Hidup ini seluruhnya adalah sebuah komunikasi. Komunikasi antara kita dengan Tuhan
yang Maha Mengasihi. Mengapa gusar terhadap komunikasi sehingga melupakan kasih sayang yang mana kepadaNyalah kita berinteraksi.

Apa sahaja ketentuan dalam hidupmu, ianya adalah bukti kasih sayangNya kepadamu. Apa sahaja yang menimpa kita, yakinlah ianya tidak pernah sia-sia. Bukankah Nabi s.a.w. pernah bersabda: "Allah s.w.t. jika mengasihi seseorang hamba, Dia akan mengujinya?". Mengapa sedih dengan ujian, sedangkan diri sentiasa mendakwa ingin dikasihi Tuhan? Mengapa tida mampu redha dengan ketentuan, sedangkan diri masih sentiasa mengaku Dialah Tuhan?

Wahai teman. Dalam dirimu ada unsur kehambaan, sedangkan Allah s.w.t. menzahirkan ketuhananNya dalam kehidupan. Kita yang sebagai hambaNya, zahirkanlah kehambaan kita kepadaNya, dengan sabar dan redha, dalam setiap ketentuan yang melanda. Hidup ini adalah komunikasi cinta. Allah s.w.t. menzahirkan ketuhananNya dalam kehidupan kita, melalui ujian dan ketentuanNya, sedangkan kita, perlulah menzahirkan kehambaan kita kepadaNya dalam kehidupan kita, melalui sabar, syukur dan redha, dalam menerima setiap ketentuanNya.

Jika kita mengerti hakikat dikasihi, pasti kita mengerti, kesanggupan kita untuk menghadapi ujian Ilahi itu sendiri, tidak mampu untuk membeli cintaNya yang Maha Tinggi. Tiada yang lebih bernilai bagi kita yang merupakan makhluk-makhluk ciptaanNya, daripada kecintaanNya kepada kita.

Duhai teman yang ingin dikasihi Tuhan… Dunia ini sebentar cuma. Pejam celik, usia kita sudah semakin sampai ke penghujungnya. Apalah sangat nilai kesabaran, kesyukuran dan keredhaan kita, dalam usia kita yang semakin berkurangan, sedangkan balasannya adalah keredhaan, kecintaan dan kemesraanNya yang berpanjangan, di akhirat nanti yang abadi selamanya tanpa kesudahan.

Kalaulah nak diikutkan, apalah sangat untuk sabar dalam tempoh usia di dunia ini terhadap musibah dan ujian yang merupakan tanda kasih sayang Tuhan, jika ingin dibandingkan dengan keredhaanNya yang abadi di hari Kemudian.
Wahai temanku yang budiman… Dunia ini sebenarnya syurga, kalau kita tahu nilai kehidupan sebagai tempat menzahirkan kehambaan. Namapun hamba, mestilah menzahirkan kehambaan. Pada ujianlah, dapat kita menzahirkan kehambaan, dengan kesabaran. Pada kesenangan dariNyalah, kita dapat menzahirkan kehambaan, dengan kesyukuran. Pada ketentuanNya seluruhnyalah, kia dapat menzahirkan kehambaan, dengan meredhai setiap ketentuanNya. Kita hamba, maka jadilah hamba. Kita hamba, maka zahirkanlah kehambaan.

Hidup ini syurga, kerana di sinilah kita menzahirkan kehambaan. Syurga kita adalah pada kehambaan. Sesiapa yang tidak menzahirkan kehambaan di dunia, dengan mentaati setiap suruhan, dan tidak redha dengan setiap ketentuan, maka tiada baginya syurga di akhirat kelak. SyurgaNya hanya untuk hamba-hambaNya yang tahu diri mereka adalah hambaNya lalu menzahirkan kehambaanNya kepadaNya sejak di dunia.
Senyumlah kepadaNya yang sentiasa menunjukkan bukti cintaNya dalam segenap kehidupan kita. Teruskan berjalan dalam kehidupan dengan bergantung hanya kepadaNya semata-mata. Kita insan, tetaplah insan, yang serba lemah nan banyak kekurangan. Bagaimana kita mampu bergantung kepada diri kita yang serba kekurangan? Bagaimana kita sanggup bergantung kepada makhluk yang jua serba kekurangan? Bergantunglah hanya kepadaNya, maka kamu akan dapati hidup ini membawa ceria. Senyumlah kala ingin dikasihiNya melalui ujianNya. Zahirkanlah rasa rendah diri dan memerlukanNya dalam meneruskan perjalanan kehidupan.

Dengan demikian, kita sama-sama dapat meneruskan perjalanan, dengan penuh keceriaan, dek ketergantungan hanya kepada Tuhan, dan kerana memahami hidup ini tempat menzahirkan kehambaan. Allah s.w.t. mencintaimu, dan kerana itulah Dia mengujimu. Yakinlah dengan kasih sayangNya kepadamu, kerana Allah s.w.t. itu menurut apa yang kamu sangkakan. Berbaik sangkalah kepadaNya, kelak kamu ketahui Dia lebih baik (Maha Baik) dari apa yang kamu sangkakan.

Oleh yang demikian, mengapa bersedih?

Oleh Al-Faqir ila Allah

Abu Al-Khair Ibn Jamaludin1.14.2009

Risalah: Kewajipan Umat Islam oleh Al-Habib Husein bin Abdul Qadir As-SaggafRisalah: Kewajipan Umat Islam oleh Al-Habib Husein bin Abdul Qadir As-Saggaf

Telah berkata Al-Habib Husein bin Abdul Qadir As-Saggaf hafizahullah sebagaimana dinashkan:-

“Bismillah…Selawat dan Salam buat Saidina Rasulullah, serta buat ahli keluarga dan para sahabat Baginda r.a…

Amma ba’du…

Telah sampai kepadaku beberapa risalah daripada saudara dan saudari tentang ahli Ghaza dan mereka juga bertanyakan tentang kewajipan kita (umat Islam) terhadap peristiwa tersebut?

Maka, saya katakan:

Tidak syak lagi bahawa apa yang dapat kita saksikan daripada apa yang berlaku di Ghaza sangat menyayat hati kita, sangat menggerunkan dan menyebabkan air mata berlinangan daripada apa yang dilakukan oleh golongan pelampau lagi pembunuh para nabi iaitulah dari kalangan Zionis.
Tidak menghairankan lagi bahawasanya sememangnya mereka dilaknat atas lisan para nabi mereka sendiri. Oleh yang demikian, tidak perlulah saya memanjangkan kata tentang mereka kerana yang saya sangat ambil berat bukan mengenai mereka, tetapi yang sangat saya pentingkan dalam risalah ini adalah tentang hal umat Islam dan pendirian mereka.

Suatu Penilaian: Sesungguhnya tiada sesiapa yang dapat melemahkan Allah s.w.t. daripada menghilangkan kezaliman golongan Zionis sebagaimana Allah s.w.t. pernah menjatuhkan nenek-moyang mereka suatu ketika dahulu serta merta. Tanyalah kepada umat-umat terdahulu tentang bagaimana kemusnahan bangsa Zionis tersebut suatu ketika dahulu?

Akan tetapi, apakah alternatif yang wujud setelah kemusnahan Bani Zionis?

Adakah umat Islam hari ini sememangnya bersedia untuk diberi kekuasaan di muka bumi ini? Adakah kita sedang bersatu hati dan tenaga sesama muslim?

Apa yang lebih saya takutkan adalah, jika musuh berlalu pergi daripada negara Islam, umat Islam pula sendiri yang menghuni di negara orang Islam tersebut sendiri yang saling berbunuhan sesama sendiri (saling berbunuhan sesama muslim) yang mana menyebabkan mereka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka (berdasarkan hadith Sahih). Sedangkan, jika seorang muslim dibunuh oleh Yahudi, maka dia akan mati syahid lalu mendapat syurga.

Bagi Allah, dalam setiap perbuatanNya, ada urusan dan kebijaksanaanNya. Allah s.w.t.tidak memberi kemenangan kepada Rasulullah s.a.w. melainkan setelah sepuluh tahun, iaitu pada peperangan Badar, sedangkan sebelum itu, ramai para sahabat dibunuh (dalam tempoh sebelum kemenangan tersebut) secara ditindas, dizalimi, dihukum dan dibiarkan mati dalam keadaan lapar.

Mengapa Allah melewatkan kemenangan kepada NabiNya s.a.w. sehingga pada perang Badar?

Dikatakan, Allah s.w.t. ingin menguji keimanan para sahabat r.a. dalam ketabahan mereka menghadapi sebarang cabaran kerana Allah, untuk menilai adakah mereka mampu bersabar ataupun mereka tidak berpuas hati dengan Allah?

Kemudian, kemenangan tersebut tidak datang melainkan setelah Rasulullah s.a.w. berjaya mencabut perasaan hasad, bermegah-megah dengan nasab, harta dan cintakan dunia daripada hati umat Islam pada ketika itu. Perkara pertama yang dilakukan oleh Rasululllah s.a.w. adalah mengikat tali persaudaraan sesama Muhajirin dan Ansar. Jika telah bersatunya hat-hati dan apa yang menjadi cita-cita dan kecintaan mereka adalah apa yang lebih agung daripada keduniaan (iaitulah redha Allah), maka, datanglah kemenangan serta-merta tanpa ada yang dapat menghalang kemenangan tersebut.

Adapun hari ini!!

Adakah hati-hati umat Islam sudahpun bersatu? Boleh jadi, dalam ramai-ramai orang yang berdiri dalam saf-saf ketika mendirikan solat di masjid itu sendiri, tidak ada satu saf pun yang mana semuanya bersatu hati sesama mereka, kecuali sedikit.

Sampai peringkat manakah tahap rasa keagungan Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. dalam diri umat Islam hari ini?

Sejauh mana rasa kecintaan umat Islam kepada Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.?

Adakah kita ingin membantu Allah dan RasulNya (dengan membela agamaNya) kerana sememangnya merindukan dan mencintai Allah dan RasulNya, ataupun berperang kerana inginkan kedudukan, kekuasaan di muka bumi, harta dan sebagainya?

Hendaklah kita kembali memuhasabah diri kita sendiri dan jujur terhadap diri kita sendiri lalu kita meneliti niat-niat kita dan tujuan-tujuan kita?

Umat Islam hari ini yang tidak mampu untukmembantu masyarakat di Ghaza dengan tenaga dan kekuasaan, maka saya seru kepada mereka sebagaimana berikut:

Kembalilah kepada Allah s.w.t. dan banyakkanlah berdoa serta mengadu kepada Allah s.wt.. Banyakkanlah bertaubat kepada Allah s.w.t., banyakkanlah bersedekah dan banyakkan berhimpun dalam majlis-majlis zikir, majlis ilmu dan majlis dakwah, berbanding sekadar berhimpun dalam perhimpunan demonstrasi dan sekadar melaungkan slogan-slogan semata-mata.

Suatu hal yang lain adalah, hendaklah kita berusaha menambahkan kecintaan kita kepada Saidina Rasulullah s.a.w. dalam hati kita, mempelajari sunnah-sunnah Baginda s.a.w. dan akhlak Baginda s.a.w., menyebarkan akhlak dan sunnah Baginda dalam sudut praktikal samada dalam rumah kita, pada sesama anak-anak dan keluarga kita dan sebarkan ia ke serata dunia.

Hendaklah kita menghidupkan Sunnah-Sunnah, Akhlak dan sifat-sifat Baginda s.a.w.dalam kehidupan kita seluruhnya dan menyebarkan kasih sayang dan persaudaraan kerana Allah kepada seluruh muslimin. Hendaklah kita meninggalkan ideologi-ideologi dan budaya orang-orang kafir dan fasiq yang merupakan musuh-musuh agama Islam ini, samada meninggalkannya daripada diri sendiri mahupun daripada masyarakat Islam umumnya.

Seterusnya, setelah kita menunaikan kewajipan dan menjauhi larangan, hendaklah kita memperbaiki niat dan tujuan kita dalam mempertahankan agama (bukan kerana ingin mendapat kedudukan dan pujian tetapi kerana Allah).

Hendaklah kita menyebarkan kasih sayang dan persaudaraan sesama kita, sekalian umat Islam dan mengukuhkan kesetiaan kita kepada Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w..

Kalau sempurna apa yang disarankan tersebut, insya Allah, kemenangan Allah pasti hampir.

Kalau tidak, keadaan kita (umat Islam) akan terus sebagaimana hal kita sekarang, sehinggalah kita sendiri yang mengubah keadaan kita.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum melainkan setelah mereka sendiri mengubah apa yang ada dengan diri mereka sendiri…” (Al-Ayaah)

Ditulis oleh Al-Faqir ila Allah

(Al-Habib) Husein As-Saggaf

28 Disember 2008

* * *

Dinukil dan diterjemah oleh Khadim Ilm Al-Faqir Al-Haqir ila Rabbihi Al-Jalil Al-Kabir

Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaludin Al-Razi

‘AmalahuLlahu bi Lutfihi Al-Khafiyy