8.26.2012

Rukun-rukun Tarbiah Tarikat Sufiyyah


Rukun-rukun Tarbiah Tarikat Sufiyyah

Manhaj tarbiah rohani para ulama’ sufi yang lebih dikenali sebagai Tarikat Sufiyyah mengandungi rukun-rukun yang utama iaitu:

Pertama: Murobbi yang Kamil

Adapun istilah kamil dalam tarbiah sufi bukanlah bermaksud seseorang murobbi itu terpelihara daripada dosa seperti seorang nabi kerana yang demikian itu dinamakan sebagai ma’shum. Sedangkan, kamil bererti seseorang murobbi itu sudah mengetahui kepincangan-kepincangan nafsu dan rohani, mengetahui cara untuk menyelesaikan kepincangan-kepincangan tersebut dan mampu melakukannya kerana mempunyai pengalaman ditarbiah oleh seseorang murobbi sebelumnya.

Imam Al-Junaidi telah menjelaskan dengan ringkas tentang syarat dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang Sheikh, beliau berkata: “Seseorang tidak berhak menjadi Sheikh sampai ia menguasai semua ilmu syariah, menahan diri dari semua yang haram, berzuhud dari dunia dan tidak lekas mengubati orang lain sebelum ia mengubati dirinya sendiri sampai ia memiliki pengetahuan untuk membimbing orang lain.”

Ada lima ciri-ciri murobbi yang kamil (sempurna) iaitu:-

  1. Beliau mempunyai pengetahuan terhadap agama yang merupakan fardhu ‘ain.
  2. Beliau mengenal Allah s.w.t. dengan kefahaman yang mengikut kerangka kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah (tidak berfahaman Tajsim, tidak seorang Syiah, tidak seorang Mu’tazilah dan sebarang fahaman sesat yang lain).
  3. Beliau mengamalkan ajaran syariat Islam dan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang diajarkan dalam Islam.
  4. Beliau pernah mengambil tarbiah daripada seorang murobbi yang kamil sebelumnya dan mengetahui kaedah penyucian jiwa dan pentarbiahan murid-murid.
  5. Beliau mendapat izin untuk mentarbiah murid-murid daripada guru murobbinya yang juga telah mendapat izin irsyad (memberi bimbingan khusus) yang mana izin irsyad itu bersambung silsilahnya kepada Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam.

Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang bermaksud: “Wahai Ibnu Umar agamamu adalah duniamu. Agamamu adalah darah dagingmu. Maka lihatlah terlebih dahulu dari mana engkau mengambilnya. Ambilah agama dari orang-orang yang istiqamah jangan dari orang yang menyeleweng. [Ia diriwayatkan oleh Imam Ibn ‘Adi dalam Al-Kanz 3/153]

Kedua: Murid yang jujur

Murid yang jujur (sidq) adalah seseorang yang jujur dan benar dalam keinginan untuk sampai kepada keredhaan Allah s.w.t. dan berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah s.w.t. hanya kerana ingin mengharapkan penerimaan dan redha Allah s.w.t..

Ketiga: Manhaj Tarbiah yang Sahih

Manhaj tarbawi yang sahih adalah manhaj tarbiah yang bersesuaian dengan kerangka umum ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah dan tidak bertentangan dengan ketetapan dan panduan syarak. Para ulama’ sufi justeru adalah antara mereka yang sangat menguasai ilmu-ilmu agama secara meluas dan kefahaman-kefahaman yang sahih terhadap nas-nas agama serta antara yang paling kuat menjalani kehidupan dengan berteraskan panduan syarak.

Adapun kaedah mengambil tarbiah kerohanian sufi ini pula adalah dengan cara bai’ah dan labs khirqah iaitu suatu tradisi di mana seseorang murobbi itu masuk ke tarbiah sufi. Guru kami, Sheikh Rahimuddin menyebutkan dalam kitab At-Tasawwuf Al-‘Amali: Al-'ahd adalah pengikat yang paling kuat antara dua orang yang saling mencintai kerana Allah dan saling berjanji untuk mentaati Allah. Itulah bai'at yang bertujuan untuk Allah di jalan Allah dan dengan Alllah.

Sandarannya adalah pada Allah S.w.t. berfirman:

"Sesungguhnya Allah telah meredhai orang mukmin ketika mereka berbai'at di bawah pohon. maka Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka,  lalu menurunkan ketenangan di hati mereka dan memberi mereka ganjaran dengan kemenangan yang dekat.". (Surah Al-Fath: 18)

Baiah Tarbiah ini juga berpandukan sunnah Rasululah S.a.w. di mana Baginda shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda ketika berkumpul dengan para sahabat: "Terimalah bai’ah ku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak dan tidak mendatangkan tuduhan yang keji di antara kalian, serta tidak menentang kebaikan. Maka barang siapa yang memenuhi bai'ah ini di antara kalian akan memperoleh pahala dari Allah dan barang siapa yang melanggar akan di sangsi di dunia sebagai kafarat dan apabila ia melanggar tanpa balasan dunia (tidak dibukakan Allah aibnya) maka semua berpulang kepada Allah, jika Ia ingin maka akan diampuni. Begitu juga jika Ia ingin menyangsi. Maka kamipun menerima baiat tersebut". [Hadis riwayat Imam Al-Bukhari]

Isi perjanjian dan bai’ah tersebut adalah seseorang murid berjanji di hadapan sheikhnya untuk berusaha mentaati Allah s.w.t. dan berusaha untuk meninggalkan maksiat sebagaimana isi bai’ah tarbiah Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam.

Tarbiah sufi berkembang pesat dalam masyarakat Islam hasil usaha gigih para murobbi sufi yang mendapat bantuan dan petunjuk daripada Allah s.w.t. melalui manhaj tarbiah yang disebutkan tadi. Ia mendapat penerimaan yang meluas daripada pelbagai lapisan masyarakat Islam yang khususnya bagi mereka yang mencari jalan hidayah. Bahkan, ramai juga orang-orang kafir yang memeluk Islam daripada usaha dakwah sufi sejak zaman berzaman. Ini menunjukkan peranan kaum sufi dalam masyarakat samada secara langsung mahupun tidak. Demikian adalah keaslian bentuk dakwah dan tarbiah dalam umat Islam suatu ketika dahulu secara umum.

3 comments:

Anonymous said...

^_^

CheArep said...

Salam alaik...

Saya membaca banyak penulisan saudara di blog.. Insyallah, akan dibawa kepada pembacaan buku-buku saudara...

Tertarik dengat tarikat sufiyyah, tetapi tak tahu, macam mana boleh mengikuti pondok tarbiyahnya, mohon pencerahan.

alfaqir said...

W/salam warahmatullah...

Alhamdulillah atas nikmat mahabbah fillah...

Insya Allah, jika nak bincang lanjut tentang manhaj tar biahnya, boleh email al-faqir:

ahmad_mukhlis10@yahoo.com

Syukran...