6.27.2013

Pelajaran-pelajaran Tentang BelajarPeringkat-peringkat Belajar

Imam al-Safarini menyebut dalam Ghiza’ al-Albab bahawa ada enam peringkat belajar:

 1. Soalan yang baik.

 1. Tumpuan yang baik.

 1. Kefahaman yang baik dan benar

 1. Menghafal ilmu tersebut.

 1. Mengajar ilmu tersebut.

 1. Mengamalkan ilmu tersebut dan memelihara batasan-batasannya.

Maka, perlu diketahui juga tentang halangan-halangan untuk mendapatkan ilmu. Ia juga ada enam perkara:

 1. Tidak bertanya jika tidak faham atau kurang faham.

 1. Tidak memberi tumpuan.

 1. Salah faham.

 1. Tidak menghafal atau tidak mengingati ilmu tersebut.

 1. Tidak menyebarkan ilmu itu setelah menguasainya.

 1. Tidak mengamalkannya.

Kaedah Belajar

Imam al-Syafi’e r.a. menyenaraikan enam kaedah menuntut ilmu iaitu:

1)      Cerdik

2)      Keinginan yang tinggi terhadap ilmu.

3)      Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.

4)      Cukup perbelanjaan dan kos untuk menuntut ilmu.

5)      Berguru dengan guru yang berkelayakan.

6)      Lama masa pembelajaran tersebut.

Antara Ciri-ciri Ahli Ilmu

Hendaklah seorang ‘Alim (berilmu) itu mempunyai sepuluh sifat yang utama:

1)      Takut kepada Allah s.w.t..

2)      Menasihati.

3)      Kasih sayang

4)      Kuat dalam menghadapi cabaran.

5)      Sabar.

6)      Penyayang dan pemaaf.

7)      Tawadhuk (rendah diri)

8)      Menjaga kemurnian harta manusia.

9)      Sentiasa merujuk kitab-kitab.

10)  Meninggalkan protokol dan birokrasi, dan sentiasa terbuka menerima tetamu.

Zakat Ilmu

Imam al-Safarini menyebut tentang zakat ilmu, iaitu ada dua:

 1. Mengajarkan ilmu tersebut kerana Allah s.w.t..

 1. Mengamalkan ilmu tersebut

No comments: