12.06.2011

Dalang Utama dalam Agenda Serangan Pemikiran (Al-Ghazwu Al-Fikr)Dalang Utama dalam Agenda Serangan Pemikiran (Al-Ghazwu Al-Fikr)

Dalam Protokol Mesyuarat Para Pemimpin Ilmuwan Zionis ada menyebut:

"Goyim (orang-orang bukan Yahudi) adalah seperti sekumpulan biri-biri dan kita (Yahudi dan Zionis) adalah serigala-serigalanya. Anda juga pastinya maklum apa yang akan terjadi apabila serigala itu dapat menguasai kumpulan biri-biri tersebut?.." [1]

Jika kita menyoroti kembali tabir sejarah, sejak berlakunya kebangkitan Barat sehinggalah berlakunya serangan pemikiran terhadap umat Islam pada masa kini, kita dapati bahawa, di sebalik perkembangan tersebut wujudnya tokoh-tokoh Yahudi yang berperanan sebagai penggerak utama.

Sejak tertubuhnya The Priory of Sion, sebuah pertubuhan Yahudi, pada tahun 1099, orang-orang Yahudi mula menyusun propaganda untuk menjatuhkan seluruh tamadun manusia dan seterusnya menjadi pemimpin yang memimpin tamadun dunia.

Pada mulanya, golongan Yahudi tersebut menjadikan orang-orang Kristian sebagai sasaran propaganda mereka. Ini kerana, orang-orang Kristian pada ketika itu hidup dalam zaman kegelapan dan kemunduran dalam segenap bidang. Jadi, tamadun Barat Kristian yang wujud serba dhoif pada ketika itu lebih mudah dipengaruhi berbanding tamadun Islam yang begitu gemilang di segenap sudut, pada masa yang sama.

Maka, tokoh-tokoh pertubuhan The Priory of Sion mula mengorak langkah dalam menjauhkan peranan agama Kristian daripada masyarakat Barat. Mereka tidak menjatuhkan tamadun Barat Kristian secara terang-terangan, sebaliknya ianya dilakukan secara licik dan tersembunyi di sebalik agenda kemajuan dan pembangunan yang pada hakikatnya merosakkan.

Pada abad ke-15, berlaku proses Renaisans di Itali, yang didalangi oleh tokoh-tokoh Yahudi, di antaranya ialah Leonardo da Vinci, seorang anggota The Priory of Sion. Pada abad ke-16, berlaku pula gerakan pemulihan semula klasik Greek-Rumawi. Gerakan tersebut juga dikenali sebagai Reformasi, yang mencabar "kesucian" agama Kristian Katolik, sehingga menyebabkan kelahiran Mazhab Protestant. Gerakan ini juga dipimpin oleh tokoh-tokoh Yahudi seperti Marthin Luther (1483-1546M) dan John Calvin (1509-1564M).[2]

Tokoh-tokoh Yahudi yang mencetuskan kebangkitan Barat terutamanya di dalam bidang ilmu pengetahuan sebenarnya bukan bertujuan untuk membina sebuah tamadun Barat yang sempurna berteraskan ilmu pengetahuan, namun bertujuan untuk menghancurkan masyarakat Barat serta melenyapkan peranan agama Kristian dalam kehidupan mereka.

Tokoh-tokoh Yahudi turut melahirkan ideologi-ideologi yang bersifat anti-agama yang seterusnya menjadi pegangan dan ‘aqidah’ masyarakat Barat yang mengambil alih peranan agama suatu ketika dahulu. Tokoh-tokoh Yahudi berjaya melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan di kalangan masyarakat Barat samada yang sekular mahupun athies. Golongan athies dan sekular inilah yang akan membantu bangsa Yahudi khususnya Zionis dalam menjajah seluruh umat manusia melalui ideologi-ideologi anti-agama dan anti-tuhan samada mereka menyedarinya ataupun tidak.

Ideologi-ideologi tersebut memainkan peranan penting sebagai alternatif bagi menggantikan peranan agama-agama dalam kehidupan manusia di Barat. Ianya melalui suatu proses yang sama seperti yang pernah berlaku pada zaman Yunani terdahulu di mana falsafah-falsafah digunakan sebagai alternatif bagi menggantikan peranan agama kedewaan masyarakat Greek di zaman tersebut. Para ilmuwan Yahudi mengambil pelajaran daripada sejarah tamadun Yunani tersebut lalu cuba menerapkan nilai "sekularisme" tersebut dalam masyarakat Kristian Barat dalam usaha menjatuhkan pengaruh agama Kristian dan menjauhkan masyarakat Barat daripada pihak gereja Kristian.

Dr. Abdul Rahman turut menyenaraikan tokoh-tokoh Yahudi yang mempengaruhi perkembangan Revolusi Sains (1500-1700) di Barat, yang menjadi titik permulaan kepada serangan-serangan pemikiran masa kini. Ia juga berkait rapat dengan kemunculan ideologi-ideologi yang akhirnya memusnahkan tamadun-tamadun kemanusiaan.

Diantaranya adalah, Copernicus (1473-1543), Francis Bacon (1561-1626), Renes Descartes (1596-1650), dan Isaac Newton (1642-1727).[3]

Golongan Yahudi juga bergerak secara berkumpulan di dalam agenda Sekularisasi. Di antara pertubuhan-pertubahan Yahudi adalah, The Rosicrucian, The Royal Society of London, Freemason, Illuminati dan sebagainya.[4]

Kesimpulan yang dapat diambil ialah, orang-orang Yahudilah yang mendalangi usaha untuk menghancurkan tamadun manusia dengan ibu serangan pemikiran ( Al-Ghazwu Al-Fikr) iaitulah: Sekularisme.

Kini, pertubuhan Yahudi seperti Zionis (As-Sohyuniyah) dan Freemason (Al-Masoniyah) menjadi ancaman utama terhadap masyarakat dunia samada secara terang-terangan (seperti Zionis) mahupun secara tersembunyi (seperti Freemason).

Pertubuhan Zionis khususnya, terlibat secara langsung di dalam peperangan secara fizikal dengan umat Islam seperti yang berlaku di Palestin, Lubnan dan sebagainya. Adapun Freemason pula merupakan sebuah pertubuhan sulit yang bergerak secara rahsia dalam menghancurkan umat Islam terutamanya dalam bentuk serangan pemikiran, di samping menjadi penyokong dan pembantu kepada Zionis. Pergerakan Freemason menyelinap masuk ke dalam banyak negara-negara Islam dengan pelbagai wajah pendustaan dan tipu daya atas nama persaudaraan dan sebagainya.

Walaupun Zionis merupakan pertubuhan Yahudi, namun keahliannya terbuka kepada orang-orang bukan Yahudi juga, asalkan mereka (orang-orang bukan Yahudi) berjanji setia untuk membantu golongan Zionis Yahudi untuk membina Haikal Sulaiman di tapak Masjid Al-Aqsa.[5]

Freemason juga merupakan pertubuhan utama dalam melaksanakan misi serangan-serangan ke atas umat Islam dan agama Islam terutamanya dalam serangan pemikiran.

Freemasonry adalah sebuah nama baru dari gerakan rahsia yang dibuat oleh sembilan orang Yahudi di Palestin, pada tahun 37 M, yang bertujuan untuk melawan agama Masihi dan penganut-penganutnya dengan cara pembunuhan seorang demi seorang.[6]

Setelah dihapuskan oleh Islam, Freemasonry sekali lagi di bentuk secara rasmi pada tahun 1717 M, di London, di bawah pimpinan Anderson. Beliau merupakan ketua gereja Protestant, tetapi pada hakikatnya merupakan seorang Yahudi. Dalam seminar tersebut, Freemason terbahagi kepada tiga peringkat:[7]

1) Freemason Simbolik Umum: (Peringkat terbawah. Anggotanya: Yahudi dan bukan Yahudi)

2) Freemason Kerajaan (Royal): (Peringkat pertengahan. Anggotanya: Yahudi dan segelintir bukan Yahudi yang berpangkat tinggi dalam peringkat Freemason Simbolik Umum)

3) Freemason Alam Semesta: (Peringkat tertinggi. Anggotanya: Ketua-ketua Yahudi sahaja)

Matlamat-matlamat tersembunyi Freemason:[8]

1) Menghancurkan semua bangsa selain Yahudi

2) Mengibarkan bendera Israel dan mendirikan Haikal Sulaiman di bekas runtuhan Masjid Al-Aqsa

3) Mewujudkan negara Yahudi Antarabangsa untuk menguasai dunia

Matlamat-matlamat tersembunyi Freemason dan Zionisme:[9]

1) Meleraikan ketidaksenangan bangsa-bangsa lain (Goyim) terhadap orang-orang Yahudi

2) Menghimpun penjelasan dan menyingkap pendapat masyarakat umum

3) Memasukkan sebahagian cara fikir untuk menjauhkan agama dan negara dari para penguasa

4) Memasukkan pengaruh terhadap ketetapan politik, ekonomi, sosial dan budaya di seluruh dunia.

5) Mengerahkan perisik-perisik dalam melaksanakan tujuan jahat tersebut.

Matlamat ketiga tersebut merupakan matlamat yang menjadi dasar kepada serangan pemikiran ke atas umat Islam sehingga hari ini. Mereka cuba untuk menjauhkan agama daripada masyarakat dan para pemimpin sesebuah negara agar pemimpin-pemimpin Islam dapat membina negara-negara Islam Sekular, yang jauh daripada ajaran Islam. Malangnya bagi sesetengah negara umat Islam yang masih terlena dalam mimpi penipuan golongan Zionis, sehingga terus memperjuangkan corak pemerintahan secara Sekular.

Apa yang jelas di sini, setiap perkembangan ideologi-ideologi, falsafah-falsafah, teori-teori dan pemikiran-pemikiran, merupakan agenda asas golongan Yahudi dalam memusnahkan masyarakat dunia terutamanya umat Islam, yang hanya tinggal satu-satunya umat manusia, yang masih kukuh berpegang dengan nilai-nilai murni ajaran agamanya (iaitu Islam).

Hal ini jelas terpapar di dalam Protokol Zionisme iaitu:

Biarkan mereka (Goyim) dengan teori-teori itu. Kerana itulah, yang sentiasa mempengaruhi mereka supaya mereka mempercayai sepenuhnya teori-teori tersebut. Para intelek Goyim akan berasa bangga dengan pengetahuan mereka tanpa menentukan samada pengetahuan tersebut betul atau salah, dan mereka menggunakan pengetahuan mereka yang telah diperolehi daripada sains, yang telah digunakan oleh wakil-wakil khas kita, yang telah menyusun untuk membawa mereka ke arah yang kita mahu.

“Jangan menyangka bahawa, kenyataan-kenyataan ini kosong dan tidak bermakna. Renungkanlah kejayaan yang kita usahakan untuk Darwinisme, Marxisme, Neistzscheisme. Bagi kita orang-orang Yahudi, nyatalah bahawa, perintah-perintah (ideologi-ideologi) ini akan melemahkan fikiran orang-orang Goyim.(Perkara 2-3)[10]

Maksudnya, para ilmuwan Zionis mentertawakan golongan bukan Yahudi (goyim menurut mereka) terutamanya umat Islam, kerana terlalu berpegang kepada maklumat-maklumat yang disampaikan oleh mereka melalui institusi-intisuti pengajian tinggi khususnya di Barat (seperti kolej-kolej dan universiti-universiti), tanpa memastikan kebenaran maklumat-maklumat tersebut dalam segenap bidang terutamanya dalam bidang Sains dan Sejarah yang penuh dengan unsur-unsur pendustaan.

Apa yang dapat kita saksikan, pelbagai penipuan yang sedang dimuatkan dalam bidang Sains sehingga seolah-olah ianya suatu fakta. Antara penipuan-penipuan tersebut adalah teori Darwin yang masih cuba dibuktikan kebenarannya oleh golongan ilmuwan Yahudi dan para pengikut mereka, padahal ia jelas menyalahi aqidah Islam, malah menyalahi pegangan-pegangan agama samawi yang lain.

Begitu juga dalam bidang Psikologi di mana para ilmuwan Yahudi menyajikan pelbagai ideologi songsang dan merosakkan dalam bidang tersebut seperti fahaman Fruedisme, Humanisme dan Behaviourisme.

Di antara bentuk serangan pemikiran orang-orang Yahudi juga termasuklah dalam aspek sosial yang diasaskan dengan ideologi Materialisme dan Hedonisme, dengan mengemukakan gaya hidup yang mewah dan kebebasan dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan.

Dalam Protokol Zionisme lagi, ada menyebut: “Para pemuda (Goyim) dungu kerana tenggelam dalam kesenangan sejak kecil…Maka wanita juga tidak ketinggalan meniru cara hidup mewah dan membuat kemungkaran” (Ayat Pertama)[11]

Moral generasi muda Goyim waktu kini sudah kita hancurkan dengan memperkenalkan prinsip-prinsip (seperti hedonsime) dan teori-teori palsu (seperti teori Freud), yang sudahpun kita ketahui bahawa ia merupakan teori-teori yang rosak, namun kini, kita suapkannya ke dalam pemikiran mereka.” (Ayat 9)

Untuk mencegah mereka (Goyim) menemukan langkah baru dalam politik, kita mesti mengheret mereka ke dunia hiburan seperti judi, seks, pusat hiburan dan sebagainya. Di samping itu,letakkan iklan-iklan di dalam akhbar-akhbar agar para remaja sibuk di dalam seni, olahraga, nyanyian dan sebagainya.” (Ayat 13)

Lihatlah betapa agenda para ilmuwan Zionis sangat licik dan tersembunyi. Apa yang kita dapat lihat pada hari ini, sebahagian besar media massa dan media elektronik mengetengahkan jalan-jalan menuju dunia hiburan tanpa sempadan sehingga melampaui batasan-batasan keagamaan.

Para remaja khususnya disibukkan dengan seni yang melampau, sehingga menjatuhkan nilai-nilai dan moral lalu menjauhkan mereka daripada agama mereka. Ramai yang tenggelam dalam dunia perfileman, dunia nyanyian dan sebagainya kerana tertarik dengan alam kemasyhuran. Rancangan-rancangan realiti yang turut mempromosikan bidang hiburan dan nyanyian turut tumbuh bagai cendawan selepas hujan.

Dunia Barat sebenarnya memainkan peranan yang sangat berkesan dalam menarik masyarakat Islam khususnya kepada kelalaian dunia-dunia hiburan tersebut, khususnya dengan mengetengahkan "keagungan" kehidupan di Hollywood yang menjadi seolah-olah syurga duniawi.

Demikianlah di antara agenda-agenda yang menjadi misi utama gerakan-gerakan Yahudi dalam meruntuhkan umat manusia. Kini, skop misi mereka menjadi semakin kecil dan jalan mereka semakin mudah kerana kebanyakkan masyarakat dunia sudahpun dijajah oleh bangsa Yahudi melalui ideologi mereka.

Kini, musuh yang tinggal bagi bangsa Yahudi ialah, bagaimana untuk memunsahkan umat Islam secara menyeluruh, sedangkan dalam kalangan mereka, masih ada golongan yang berpegang dengan ajaran agama Islam yang mantap dan kuat mempertahankan para penganutnya daripada kesesatan yang dibawa oleh tokoh-tokoh Yahudi. Serangan-serangan pemikiran inilah yang menjadi antara senjata utama para musuh Islam dalam memusnahkan umat Islam.


[1] Protokol-protokol Mesyuarat Para Ilmuwan Zionis, Protokol 11, m/s 215

[2] Ibid m/s 29

[3] Ibid m/s 30

[4] Ibid

[5] Dr. As’ad As-Sahmarani, Min Al-Yahudiyah ila As-Sohyuniyah (Daripada Yahudi kepada Zionisme), m/s26 (Dar An-Nafa’is, Beirut, 2000)

[6] Muhammad Fahim Ahmad, Rahsia Gerakan Freemasonry dan Kelab Rotary (terjemahan), m/s 3 (Pustaka Syuhada, Kuala Lumpur, 1998) (Tajuk asal: Al-Ahdaf Al-Mu’linah Wal Asrar Al-Kafiyah Li’andiyati Ar-Rotary wal Al-Masuniyah )

[7] Ibid, m/s 3-18

[8] Ibid m/s194

[9] Ibid

[10] Dr. Abdul Rahman, Tradisi Falsafah Ilmu, m/s 38

[11] Muhammad Fahim Amin, Rahsia Gerakan Freemasonry dan Rotary m/s 200-202

Buku "Petunjuk yang Jelas, dalam Tafsir Surah al-Ikhlas"

Terkini: Buku "Petunjuk yang Jelas, dalam Tafsir Surah al-Ikhlas"
Buku ini disusun dalam menggabungkan dua manhaj tafsir yang utama iaitu tafsir bi al-ma'thur (penafsiran salaf) dan tafsir isyari (penafsiran ulama' sufi muktabar) dengan pendekatan mudah dan ringkas termasuk membahaskan isu-isu semasa dalam kerangka perbahasan makna-makna yang terkandung dalam surah al-Ikhlas.

Ia mempunyai dua bahagian. Bahagian pertama membahaskan tentang latar belakang penurunan surah al-ikhlas, kelebihan-kelebihan surah Al-Ikhlas berdasarkan hadis-hadis dan penerangan para ulama' serta amalan para salaf dan ulama' berkenaan surah al-ikhlas.

Bahagian kedua membahaskan tentang penjelasan dan tafsiran surah al-Ikhlas dengan gabungan dua manhaj utama yang disebutkan tadi (tafsir bi al-ma'thur dan tafsir isyari) yang merujuk kepada tiga buah kitab tafsir yang utama iaitu Tafsir al-Thabari, Mafatih al-Ghaib (Tafsir Imam al-Razi) dan Tafsir al-Bahr al-Madid (oleh Imam Ibn 'Ajibah). Ia turut memuatkan perbahasan tentang isu-isu semasa dalam konteks makna surah al-ikhlas.

Antara isu-isu yang turut dibahaskan adalah:

- Keistimewaan dan amalan terhadap Surah Al-Ikhlas.

- Asas-asas aqidah Islam iaitu Tauhid dan Tanzih.

- Penggunaan kalimah Allah.

- Perbahasan Ringkas tentang Kepincangan Pemisahan antara Tauhid Uluhiyyah dengan Tauhid Rububiyyah.

- Jawapan terhadap Kristianiti dan Usaha Membendung kristianisasi.

Dan sebagainya,

Ia boleh didapati dengan menghubungi Saudara Faiz (012-6949232) dan ustaz Anwar Muhammad (013-4380061)